K-Lataus -palvelun sopimusehdot

1. Yleistä

1.1 Nämä sopimusehdot sisältävät K-Auto Oy:n (jäljempänä “K-Auto”) ylläpitämän ja asiakkailleen tarjoaman sähköautojen K-Lataus -palvelun (jäljempänä “K-Lataus -palvelu”) käyttöä koskevat ehdot.

1.2 Rekisteröityessään K-Lataus -palveluun tai ostaessaan tuotteita palvelusta K-Lataus -palvelun käyttäjä (jäljempänä “Asiakas”) hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. K-Lataus -palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. Asiakas voi olla oikeus- tai luonnollinen henkilö.

1.3 Näitä ehtoja sovelletaan K-Lataus -palvelun käyttöön latausasemilla, jotka kuuluvat K-Lataus -palvelun tai sen yhteistyökumppanien verkkoon. K-Auto ylläpitää omia latauspisteitä Suomessa. Nämä ehdot soveltuvat myös muussa EU-maassa tai Norjassa sijaitsevien latausasemien käyttöön, jos K-Auto on järjestänyt K-Lataus –palvelun käyttömahdollisuuden näissä latausasemissa. K-Lataus -palvelun käyttö yhteistyökumppaneiden verkossa saattaa edellyttää yhteistyökumppanin käyttöehtojen hyväksymistä.

2. K-Lataus –palveluun rekisteröityminen

2.1 Asiakkaan on rekisteröidyttävä K-Lataus -palvelun käyttäjäksi, jotta hän voi käyttää K-Lataus -palvelua RFID-tunnisteella tai mobiilisovelluksen avulla. Rekisteröityminen ei ole välttämätöntä K-Lataus -palvelun käyttämiselle, mutta eräät K-Lataus -palvelun toiminnallisuudet ovat vain rekisteröityneiden ja K-Lataus -palveluun kirjautuneiden käyttäjien käytettävissä. K-Lataus -palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta.

2.2 Kaikki K-Lataus -palvelun uudet rekisteröidyt käyttäjät rekisteröityvät K-Lataus -palvelun käyttäjiksi K-Tunnuksella. K-Tunnusta hallinnoi ja sen myöntää Kesko Oyj (jäljempänä ”Kesko”). K-Tunnusta koskevat käyttöehdot löydät osoitteesta https://k-tunnus.fi/#/terms-and-conditions sekä tietosuojaselosteen osoitteesta https://k-tunnus.fi/#/privacy.

2.3 Asiakkaan on ilmoitettava henkilökohtaiset tietonsa K-Auto:lle rekisteröintiä varten ja valittava salasana tilinsä suojaamiseksi. Asiakkaalta saatetaan pyytää rekisteröinnin jälkeen lisää henkilökohtaisia tietoja asiakkaan pyytämien K-Lataus -palvelujen tuottamiseksi, mukaan lukien asiakkaan käyttämä automalli ja muita vastaavia palvelun kehittämiseksi tarvittavia tietoja. RFID-tunnisteen lähettämiseen tarvitaan nimi- ja osoitetietoja. Jos asiakas haluaa avata laskutussuhteen K-Auton ja asiakkaan välille tai ostaa K-Lataus -palveluja K-Lataus -palvelun kautta, on asiakkaan annettava K-Autolle valitun maksumenetelmän edellyttämät maksutiedot. Asiakas voi myös yhdistää PLUSSA-korttinsa sekä K-Tunnus- että K-Lataus –palveluun, kuitenkin siten, että yhdistäminen vain K-Lataus –palveluun yksinään ei toistaiseksi ole mahdollista.

2.4 Asiakas vastaa Keskolle sekä K-Autolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja sekä K-Tunnuksen että K-Lataus –palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan käytöstä ja huolellisesta säilytyksestä. Asiakas vastaa siitä, että käyttäjätunnukset ja/tai salasanat eivät joudu ulkopuolisten käsiin. Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi K-Lataus -palveluun (puh. 0207 350 333, 8,4 snt/min), jos hänellä on aihetta olettaa ulkopuolisen saaneen salasanan tietoonsa tai pääsyn salasanaa koskeviin tietoihin.

2.5 K-Autolla on oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan K-Lataus –palvelun käyttäjätunnus oman harkintansa mukaan. Lisäksi Kesko voi tarvittaessa sulkea K-Tunnuksen käyttöehtojen mukaisesti.

2.6 Rekisteröidyttyään asiakas saa K-Lataus –palvelun käyttämistä varten RFID-tekniikalla toimivan lataustunnisteen ja K-Auton päätöksellä käyttöönotettavan K-Lataus –mobiilisovelluksen käyttöoikeuden.

3. K-Latauspalvelun käyttäminen

3.1 K-Lataus -palvelun käyttäminen tapahtuu joko RFID-tunnisteella tai mobiilisovelluksen kautta. Ilman rekisteröitymistä K-Lataus –palvelun käyttö tapahtuu kertamaksulla k-lataus.fi -sivuston tai mobiilisovelluksen kautta.

3.2 Kulloinkin voimassa olevat K-Lataus -palvelun tiedot ja hinnat ilmoitetaan K-Lataus -palvelun internet-sivuilla ja/tai mobiilisovelluksessa. K-Auto pidättää oikeuden muuttaa hintoja joustavasti, muun muassa vuorokaudenajasta riippuen. K-Lataus -palvelun hinta voi olla myös asiakaskohtainen, jolloin se voi poiketa perushinnasta.

3.3 Asiakas vastaa siitä, että hän käytää K-Latauspalvelua ja latauslaitteistoa niiden käyttämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti. Ennen latauksen aloitusta asiakkaan tulee varmistaa, että hänen autonsa latausjärjestelmä on K-Lataus –palvelussa käytettävän standardin mukainen ja että asiakkaan auto voidaan ladata K-Lataus –palvelussa. Latauskaapeli on liitettävä, lataus suoritettava ja päätettävä autokohtaisten ohjeiden ja latauspistettä koskevien ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan on tarkistettava latauspisteen tilatieto ja mahdolliset virheilmoitukset.

3.4 Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että hänen maksutietonsa K-Lataus –palvelun tilillä ovat ajantasaiset ja kelvolliset hetkellä, jolloin hän käyttää K-Lataus -palvelua. Ellei K-Lataus -palvelun veloitus onnistu käyttöhetkellä, K-Autolla on oikeus periä maksu asiakkaalta muilla tavoin, kuten lähettämällä Asiakkaalle erillisen laskun. Maksuhäiriötapauksissa K-Auto pidättää itselleen oikeuden sulkea asiakkaan K-Lataus -palvelun tilin.

3.5 K-Auto varaa oikeuden ottaa käyttöön kuukausittaisen jäsenmaksun K-Lataus -palveluun. Jos tällainen maksu otetaan käyttöön, asiakkaalle ilmoitetaan muutoksesta 30 päivää etukäteen. Jos tällainen maksu otetaan käyttöön, asiakas on velvollinen maksamaan jäsenmaksun kuukausittain jäsenyyden irtisanomiseen asti. K-Auto:llä on oikeus sulkea asiakastili välittömästi, ellei asiakas maksa laskua tai korttilaskua ajoissa. Maksun myöhästyessä K-Auto pidättää oikeuden periä lain mukaista viivästyskorkoa sekä soveltuvissa tapauksissa perimismaksun.

3.6 Asiakas on velvollinen noudattamaan pysäköinnistä annettuja rajoituksia ja määräyksiä latauspisteellä.

4. Maksaminen K-Lataus -palvelun kautta

4.1 RFID-tunnisteen tai mobiilisovelluksen välityksellä tapahtuva lataus veloitetaan asiakkaan maksukortilta tai, jos K-Auto antaa rekisteröityneelle asiakkaalle laskutustilimahdollisuuden, lataukset laskutetaan toteutuneen mukaisesti jälkikäteen. Rekisteröitymätön asiakas voi maksaa latauksen k-lataus.fi -sivuston tai mobiilisovelluksen kautta.

4.2 Asiakkaan vastuulla on pitää K-Lataus -palveluun rekisteröidyt käyttäjätietonsa ajan tasalla. Rekisteröinnin jälkeen asiakkaalle lähetetään sähköpostissa kertakäyttöinen rekisteröintitunnus tilin vahvistamista varten, minkä jälkeen asiakas voi käyttää tiliä. Rekisteröintimenetelmästä riippumatta K-Auto ei vastaa rekisteröinnin yhteydessä tai sen jälkeen virheellisesti syötetyistä tiedoista.

4.3 Hyväksymällä nämä ehdot rekisteröinnin yhteydessä, asiakas hyväksyy sen, että K-Auto veloittaa latausmaksun, johon sisältyvät sovellettavat verot ja K-Lataus –palvelun maksut. Lopullinen latausmaksu, joka perustuu latausaikaan tai latausmäärään ja ennalta määriteltyyn ja asiakkaalle ennen latausta ilmoitettuun hintaan, lasketaan latauksen päätyttyä ja veloitetaan asiakkaalta. Lataus päättyy, kun järjestelmä katkaisee latauksen asiakkaan latausta aloitettaessa antamien ohjeiden mukaisesti, tai kun asiakas missä tahansa vaiheessa katkaisee latauksen.

4.4 K-Lataus -palveluja voidaan käyttää ainoastaan latauspisteissä, jotka on ilmoitettu K-Lataus -mobiilisovelluksessa ja/tai K-Lataus –palvelun verkkosivuilla ja jotka on merkitty K-Lataus -tunnuksilla.

5. Asiakkuuden peruuttaminen ja irtisanominen

5.1 Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai irtisanoa K-Lataus –palvelua koskeva sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksensa peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

5.2 Mikäli asiakas on pyytänyt K-Lataus -palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, hänen on viipymättä maksettava K-Auto:lle peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä käytetyistä K-Lataus -palveluista kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen lasku tai, jos hinnastoa ei voida soveltaa, kohtuullinen korvaus.

5.3 Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava K-Auto:lle nimensä, puhelinnumero, ja sähköpostiosoite sekä yksiselitteisellä tavalla päätös peruuttaa K-Lataus -palvelu.

5.4 Asiakas voi peruuttamisajan jälkeen irtisanoa K-Lataus –palvelun asiakkuuden yhden kuukauden irtisanomisajalla, joka alkaa kohdassa 3.6 määritellyn käyttöjakson päättyessä. Irtisanomisilmoitus tulee lähettää sähköisesti K-lataus.fi -verkkosivun yhteydenottolomakkeen kautta tai postitse osoitteeseen K-Lataus/K-Auto/Peruutukset, 01511 Vantaa, Finland, tai soittamalla K-Lataus -palveluumme, puh. 0207 350 333 8,4 snt/min.

5.5 K-Auto:llä on oikeus irtisanoa tämä K-Lataus –palvelun asiakkuus, jos asiakas ei ole muistutuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjannut asiantilaa seuraavissa tapauksissa: - asiakas ei täytä maksuvelvollisuuttaan - asiakas käyttää K-Lataus -palvelua tämän sopimuksen vastaisesti tai niiden velvollisuuksien vastaisesti, joita hänellä on K-Auto:tä kohtaan - K-Auto:llä on aihetta epäillä, että K-Lataus -palvelua käytetään väärin.

5.6 K-Autolla on oikeus lakkauttaa K-Lataus –palvelun asiakkuus, jos asiakas ei ole käyttänyt palvelua irtisanomista edeltävän 12 kuukauden aikana.

6. Yleiset ehdot

6.1 Asiakkaan ostotapahtumia koskevat tiedot näkyvät reaaliaikaisesti hänen K-Lataus -tilillään, jota voi tarkastella mobiilisovelluksessa. Tilin jaksokohtaisia raportteja on katsottavissa jatkuvasti mobiilisovelluksessa. K-Auto säilyttää lataustiedot vähintään 12 kuukautta.

6.2 Asiakas vastaa määräysvallassaan olevasta K-Lataus -palvelun luvattomasta käytöstä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan K-Auto:lle välittömästi tai mahdollisimman pian, jos hän epäilee, että ulkopuolinen henkilö on käyttänyt tiliä tai että sitä on muuten käytetty luvattomasti. Paras tapa minimoida vahingosta mahdollisesti aiheutuvat kulut on soittaa K-Lataus -palveluumme puh. 0207 350 333 8,4 snt/min mahdollisimman pian.

6.3 Jos K-Lataus -palvelun RFID-tunniste tai matkapuhelin johon K-Latausmobiilisovellus on asennettu katoaa tai varastetaan, asiakkaan tulee ottaa viivytyksettä yhteyttä K-Auto:n K-Lataus -palveluun, puh. 0207 350 333 8,4 snt/min. Ellei asiakas ilmoita K-RFID-tunnisteensa tai matkapuhelimensa katoamisesta tai varkaudesta viivytyksettä, hän vastaa mahdollisista raportoiduista ostotapahtumista täysimääräisesti.

7. Vastuunrajoitus

7.1 K-Auto tai K-Lataus -palveluntarjoaja eivät vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle K-Lataus -palvelun käytön yhteydessä tai sen johdosta, ettei K-Lataus -palvelu ole käytettävissä. K-Auto, K-Lataus -palveluntarjoaja tai Kesko eivät missään olosuhteissa vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut

- asiakkaalle tai tämän autolle asiakkaan autossa olevan vian vuoksi,
- asiakkaalle tai tämän autolle sovellettavan latausstandardin vastaisen asiakkaan autossa olevan teknisen ratkaisun vuoksi, tai
- asiakkaan omasta menettelystä.

7.2 K-Auto ei vastaa vahingoista tai menetyksistä tai K-Lataus -palvelun epäkäytettävyydestä seuraavissa tilanteissa: - Yleisessä sähkönjakeluverkossa oleva häiriö tai poikkeustilanne
- Kolmansista palveluntuottajista johtuva häiriö
- K-Latausverkoston tai asiakkaan käyttämä verkkoyhteys ja siihen liittyvät toiminnot eivät toimi
- Verkko-operaattori on muuttanut palveluaan siten, että maksaminen K-Lataus -palvelun kautta ei ole enää mahdollista
- K-Lataus -palvelu on keskeytynyt syystä, joka on K-Auton kohtuullisen mielipiteen mukaan ollut aiheellinen
- Asiakkaalle luovutettu RFID-tunniste tai asiakkaan matkapuhelin katoaa tai varastetaan ja toinen henkilö käyttää sitä luvattomasti

7.3 Näillä ehdoilla ei rajoiteta K-Auton tai K-Lataus -palveluntarjoajan vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvista henkilövahingoista eikä sellaista vastuuta, jota ei soveltuvan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla voida sulkea pois eikä rajoittaa.

8. Muut ehdot

8.1 K-Auto ja/tai K-Lataus -palveluntarjoaja eivät vastaa K-Lataus -palvelusta ostetun tuotteen tai K-Lataus –palvelun soveltuvuudesta Asiakkaalle.

8.2 K-Auto ja K-Lataus -palveluntarjoaja eivät anna mitään vakuutusta K-Lataus -palvelun virheettömyydestä, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakas käyttää K-Lataus -palvelua omalla vastuullaan eivätkä K-Auto ja K-Lataus -palveluntarjoaja anna vakuutusta siitä, että K-Lataus -palvelun toiminnassa ei ilmene keskeytyksiä tai virheitä taikka että sen käyttö olisi turvallista.

8.3 K-Lataus -palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure), kuten lain määräyksen, viranomaisten toimenpiteen, sodan tai sabotaasin, toimituksen, tietoliikenneyhteyksien tai kuljetusten virheen tai viivästymisen, lakon, boikotin tai muun vastaavan tilanteen, jota K-Auto ei ole voinut ottaa huomioon ennen sopimuksen tekemistä, aiheuttamasta vahingosta tai menetyksestä.

8.4 K-Lataus -palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat K-Autolle ja/tai tämän yhteistyökumppaneille. Materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman K-Auton lupaa on kielletty muuhun kuin Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.

8.5 K-Autolla ja/tai K-Lataus -palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa K-Lataus -palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja sopeuttaakseen K-Lataus- -palvelun toimintaa tai käyttöehtoja vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Asiakas hyväksyy muutokset K-Lataus -palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä K-Lataus -palvelun kotisivuilta. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.

8.6 K-Lataus -palvelun osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. K-Auto ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen luo sopimussuhteen Asiakkaan ja tällaisen kolmannen osapuolen välille, ei Asiakkaan ja K-Auton välille.

8.7 Käyttäjä sitoutuu käyttämään K-Lataus -palvelua vain, näiden sopimusehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta K-Lataus -palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta –K-Autolle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. K-Autolla on milloin tahansa oikeus estää K-Lataus -palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.

8.8 Mahdollisiin Asiakkaan ja K-Auton välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua näistä ehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.

x

Anna palautetta

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden mukaan. Annathan siis meille palautetta, jotta voimme kehittää toimintaamme.

Hups, nyt taisivat kaapelit mennä ristiin, ja palautteesi lähettämien epäonnistui. Kokeilethan hetken kuluttua uudelleen. Mikäli palautteen lähetyksessä on vielä ongelmia, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme numerossa 0207 350 333.
Kiitos viestistäsi!
Lähetä
x

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme saat säännöllisesti tietoa ja uutisia K-Lataus-verkoston rakentamisesta sekä siihen liittyvistä palveluista. Voit perua tilauksen milloin haluat. Pysy siis uutistemme etulinjassa ja tilaa uutiskirjeemme!

Hups, nyt taisivat kaapelit mennä ristiin, ja uutiskirjeen tilaaminen ei onnistunut. Kokeile hetken päästä uudestaan. Mikäli tilaamisessa on vielä ongelmia, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.
Kiitokset uutiskirjeemme tilaamisesta!
Lähetä
x

Tilaa K-Lataus-tunniste

Hienoa, että haluat K-Lataajaksi! Pääset käyttämään latauslaitteita tilaamalla ilmaisen K-Lataus-tunnisteen, jonka voit ripustaa vaikkapa autosi avaimeen. K-Lataus-tunniste lähetetään sinulle toimittamalla se antamaasi osoitteeseen viikon sisällä. Saat onnistuneesta tilauksesta vahvistuksen K-Tunnuksen luomisen yhteydessä rekisteröimääsi sähköpostiosoitteeseen.

Hups, jokin meni pieleen tunnisteesi tilaamisessa. Kokeile hetken päästä uudelleen. Mikäli tilaamisessa on ongelmaa, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme numerossa 0207 350 333 tai lomakkeella.
K-Lataus-tunnisteen tilaus onnistui. Toimitamme sen sinulle viikon sisällä. Tarkistathan vielä tilausvahvistuksen sähköpostistasi. Huomioithan, että vahvistuksen saapumisessa voi kestää muutamia tunteja.
Lähetä